בואו נזדהה איתםצפו בסיפורה של קים

המדריכה רות מספרת על דנית